Menu Zamknij

Sprawozdania/formularze do pobrania:

MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019pobierz >>
Kwartalne sprawozdanie wg ilości kart uodpornieniapobierz >>
Kwartalne sprawozdanie wg ilości szczepionekpobierz >>
Stan magazynu szczepionekpobierz >>
Zał. do sprawozdania - Imienny wykaz osób uchylających siępobierz >>
Zapotrzebowanie na szczepionkipobierz >>
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu
innym niż BCG
pobierz >>
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG
(p/gruźlicy)
pobierz >>

Informacje dodatkowe:

Program Szczepień Ochronnych na 2020 rokpobierz >>
Program Szczepień Ochronnych na 2019 rokpobierz >>
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad udostępniania przez podmioty lecznicze
i zasad dalszego przetwarzania przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych osobowych osób
uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych /Warszawa, lipiec 2016/
pobierz >>
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie właściwego sposobu przekazywania kart uodpornienia
z oddziału noworodkowego do podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
lub pomiędzy podmiotami leczniczymi w przypadku zmiany świadczeniodawcy /Warszawa, czerwiec 2016/
pobierz >>
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności wystawiania przez lekarza przeprowadzającego
szczepienie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym /Warszawa, czerwca 2016/
pobierz >>
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zagadnienia kryterium uznawania osób zobowiązanych
do wykonania obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym za osoby uchylające się od jego wykonania
/Warszawa, czerwiec 2014/
pobierz >>
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zagadnienia właściwego sposobu dokumentowania przez lekarza
udzielenia pacjentowi lub jego opiekunowi informacji o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych
/Warszawa, czerwiec 2014/
pobierz >>
Komentarz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zakresu stosowania wymagań łańcucha chłodniczego
przy przechowywaniu szczepionek w podmiotach leczniczych /Warszawa, czerwiec 2014/
pobierz >>
Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie określenia jednolitych zasad postępowania organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w sytuacjach wystąpienia w podmiotach leczniczych zaniedbań w zakresie przechowywania szczepionek
przeznaczonych do realizacji Programu Szczepień w Polsce /Warszawa, czerwiec 2014/
pobierz >>
Komentarz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. egzekwowania obowiązku szczepień ochronnych w związku
z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.08.2013r. w związku ze skargą kasacyjną od wyroku
WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 14.12.2011r. /Warszawa, wrzesień 2013/
pobierz >>