Menu Zamknij

Bezpieczne FERIE 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pragnie poinformować, iż z uwagi na pandemie COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/21 odbędą się dla wszystkich uczniów w terminie od 4 do 17 stycznia na terenie całego kraju. Tegoroczny wypoczynek będzie się różnił od wypoczynku organizowanego w ubiegłych latach. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe. W tym czasie będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla: uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. Zajęcia mogą zorganizować zarówno szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące, jak i organizacje, które na co dzień współpracowały z placówkami w tym zakresie i mają odpowiednie doświadczenie, np. organizacje pozarządowe.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie tegoroczna akcja ukierunkowana jest przede wszystkim na profilaktykę zakażeń koronawirusem. Podczas działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych na półkoloniach edukatorzy powinni zwracać uwagę na potrzebę zachowania dystansu społecznego, przestrzeganie zasad higieny osobistej ( częste, prawidłowe mycie rąk i ich dezynfekcje) jak również o obowiązku zakrywania ust i nos.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-2021

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-polkolonie-w-szkole