Menu Zamknij

Wznowienie konkursu- XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcut informuje o wznowieniu XI Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, który będzie przebiegał w okresie wrzesień- listopad 2020 r. w zmienionej formie.

Szkoły, które zgłoszą się do udziału w w/w imprezie, będą proszone o przesłanie nagranych spektakli do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łańcucie. Szczegóły nowej formy konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie. Zgłoszenie należy przesłać mailowo lub listownie do 15 października, zaś nagrany spektakl do 6 listopada.

Zachęcam do wzięcia udziału w tym konkursie, gdyż taka forma profilaktyki uzależnień wzbudza wiele potrzebnych emocji i skłania do refleksji nie tylko młodzież, ale każdego odbiorcę zorganizowanego przedstawienia. Rangę wydarzenia podnosi fakt, iż została objęta patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zachęcam młodzież i nauczycieli do podjęcia się wyzwania jakim jest przygotowanie i nagranie spektaklu profilaktycznego.

 

Regulamin wraz z załącznikami dostępne są na stronie WSSE w Rzeszowie:

https://wsse.rzeszow.pl/promocja-zdrowia/kampanie-i-akcje-prozdrowotne/konkursy