Menu Zamknij

Konkurs GIS „Szkoła Wolna od używek”

Konkurs GIS „Szkoła Wolna od używek”

              Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. “Szkoła wolna od używek”. Zadanie konkursowe w tym roku szkolnym, będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym jest do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą również  brać udział szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego dotyczącego wymienionej tematyki, przez zespół projektowy założony przez 1-3 nauczycieli oraz 5-10 uczniów szkoły ponadpodstawowej, a następnie przesłaniu go wraz z wypełnionymi formularzami do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie jedną pracę konkursową.

Dla zwycięzców konkursu Organizator przewidział atrakcyjne nagrody:

  • I miejsce – nagroda główna – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych  o łącznej wartości 3000 zł dla zespołu,
  • II miejsce – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych  o łącznej wartości 2000 zł dla zespołu
  • III miejsce – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości 1000 zł dla zespołu.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystej Gali wręczenia nagród dnia

4 czerwca 2020 r.  w Warszawie.

 

Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie:

www.szkolawolnaoduzywek.pl.